Regelverk för sammanhållningspolitiken on-line

Det nya utkastet till regelverk för sammanhållningspolitiken 2007-2013 finns nu ute genom generaldirektoratet för regionalpolitiks hemsida (se nedan). Där dom kan sökas med hjälp av dokumentnummer på flera olika språk. Utkastet till regelverket ska presenteras i parlamentet i juli. Om man då kommer fram till en överenskommelse kommer regelverket att publiceras den 20 juli.

Dokumentnumren för dom olika regelverken:

General Regulation: 8750/06
European Regional Development Fund: 8751/06
Cohesion Fund: 8749/06
European Social Fund: 8752/06
European Grouping for Territorial Cooperation: 8754/06

För att hitta dokumenten skriv in respektive nummer i "document number" på söksidan.

/Sofia

Läs mer:

Söksida

16 Nov 2006 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information