Brett stöd för en rättvis och effektiv europeisk regionalpolitik

Förslaget var det första steget i ett långsiktigt arbete, som kommer att fortsätta och bli allt intensivare under kommande år. I korthet innebär förslaget att strukturfondsmedel ska kunna delas ut även med geografiska och demografiska utmaningar som grund, i likhet med andra kriterier såsom arbetslöshet, migration och lönenivåer. Denna uppfattning har tidigare förts fram av Europaforum Norra Sverige, och får nu alltså får stöd av Europas största medlemsorganisation AER.

/Anna-Karin Lundström

Läs mer

11 Sep 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information