EU:s framtida sammanhållningspolitik

I en tid av globalisering, stigande energipriser, klimatförändringar och ökad invandring är Europa ett samhälle i ständig förändring. Läggs faktorer som en åldrande befolkning och miljöfrågor till står det klart att EU nu står inför viktiga vägskäl i flera olika policyområden. Enligt Hübner spelar regionala aktörer en viktig roll i arbetet med dessa frågor.

Hübner meddelade även att det under sammanhållningsforumet kommer att initieras en offentlig debatt som kommer att pågå till och med våren 2008. Resultatet av diskussionerna kommer därefter att utgöra grunden till den femte sammanhållningsrapporten som kommer år 2010.

/Anna-Karin Lundström

Talet i helhet

18 Sep 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information