Framgångsrik Mål 1-period i Norrbotten och Västerbotten

"Det fina resultatet är ett bevis på att vi har oerhört många duktiga företagare och organisationer med kompetent personal i Norrbotten och Västerbotten. Det är med stolthet vi visar upp resultaten" sade Per-Ola Eriksson, Norrbottens landshövding och ordförande i strukturfondsdelegationen.

Resultatlistan kan göras lång. Några exempel:

• Ett väl utbyggt bredbandsnät
• Utbyggda flygplaster, hamnar och kombiterminaler
• Nya och effektivare företagssamarbeten som ger ökad tillväxt
• Nya lösningar med distansöverbyggande teknik som möjliggör förbättringar och effektiviseringar på distans för bland annat sjukvärd och företag

Under Mål 1-perioden 2000-2007 har nästan 2400 projekt genomförts, 2700 företag har fått företagsstöd och över 4100 företag och arbetsplatser har fått pengar till kompetensutveckling inom ramen för programmet.

Tillsammans har dessa projekt och aktörer delat på 3,6 miljarder kronor från strukturfonderna. Med den svenska finansieringen, offentlig och privat, handlar det om utvecklingsinsatser på drygt nio miljarder kronor.

/Maria Didi

Pressmeddelande

16 Maj 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information