Gränsöverskridande vård i Norrbotten – ett föredöme i Europa

Regionala frågor är i fokus i Bryssel den här veckan då Open Days - Europeiska veckan för städer och regioner, samlar EU-aktörer från hela Europa. Landstingsråd Agneta Granström från Norrbottens läns landsting bland annat mött Gerald Comyn, chef för Generaldirektoratet Information Society för att diskutera hur satsningen på patientrörlighet och tillgänglighet inom vårdsektorn i Europa ska formas och hur Norrbottens engagemang ska bidra till goda resultat i arbetet.

Comyn beskrev Norrbotten som en region med lång erfarenhet av gränsöverskridande samarbete, och uttryckte sin glädje över att regionen delar med sig av sin kunskap i området.

Agneta Granström understryker:
- Tack vare att Norrbotten profilerar sig internationellt förmedlar vi vårt kunnande, engagerar strategiska samarbetspartners till forskning och näringsliv, hittar finansiering till innovativa samverkansprojekt och vi tar tillfället i akt att bjuda in inflytelserika aktörer att besöka Norrbotten för att med egna ögon se allt vad länet har att erbjuda.

11 Okt 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information