Jämställdhet gynnar den lokala konkurrenskraften

I studien utvärderas jämställdhetsarbetet i strukturfondsprogrammet 2000-2006. Resultaten visar att störst framgång har uppnåtts i policy-författandet, medan brister återfinns i implementeringen av dessa policys. Studien erbjuder även detaljerade förslag och rekommendationer för den kommande programperioden 2007-2013.

En sammanfattning av studien hittar du här.

/Anna-Karin Lundström

 

 

 

17 Sep 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information