Ny Östersjöstrategi år 2009

I den ska fokus ligga på miljöfrågor, men även på utveckling av infrastruktur för transporter samt forskningsfrämjande i området. Strategin för Östersjöområdet ska vara klar senast i juni 2009.

Under toppmötet diskuterades även bland annat en reflektionsgrupp om EU:s framtid, migrationsfrågor, Kosovo och globaliseringen. Sverige företräddes av statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt.

Slutsatserna från toppmötet kan läsas här

/Anna-Karin Lundström 

19 Dec 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information