Open Days 2007

Sammanlagt kommer 212 regioner uppdelade på 24 konglomerat att delta i Open Days 2007. Nytt för i år är att regioner utanför Europa har bjudits in att delta i evenemanget. För mer information om Open Days, klicka på länken nedan.

/Maria Didi

Open Days 2007

14 Mar 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information