Projektidéer till Interreg IV B BSR

Forumet organiserades inom ramen för BSSSC:s årliga konferens som gick under temat Hållbar energi och klimatförändringar. Under forumet presenterades även prioriteringar och finansiella ramar för det nya Östersjöprogrammet 2007-2013.

Läs mer om programmet

Här kan du ladda ner en presentation av projektidéerna.

/Anna-Karin Lundström

17 Sep 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som 60% av befolkningen bor i de 4 största kuststäderna vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information