RegioStars 2008

Under konferensen som pågick i Bryssel under den 7-8 mars möttes över 500 deltagare från Europas regioner för att diskutera hur EU:s regionalpolitik och dess verktyg bidrar till konkurrenskraftiga regioner. Motivet bakom lanseringen av RegioStars 2008 är att det erbjuder en möjlighet för EU:s 268 regioner att identifiera, uppmärksamma och utbyta erfarenheter kring framgångsrika projekt. Sista ansökningsdag för RegioStars 2008 är den 29 juni 2007. Varje region på NUTS II-nivå har möjlighet att nominera ett innovativt projekt. För mer information om uttagning och nominering, klicka på länken nedan.

/Maria Didi  

RegioStars 2008 - The Awards for Regional Innovative Projects

09 Mar 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information