Sammanhållningspolitiken är på rätt väg för att leverera tillväxt och jobb

Samtliga medlemsstater har lämnat in sina nationella strategiska referensramar och program som står för 90 procent av de totala sammanhållningspolitiska medlen håller nu på att förhandlas. Vid slutet av juni förväntas man ha antagit alla beslut om referensramarna. På DG Regios hemsida, Inforegio, har det upprättats en resultattavla för programmen med en tabell över färdigställandet av de nationella strategiska referensramarna och godkännandet av de operativa systemen. 

Även Vladimir Špidla, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, berömde medlemsstaterna för att de i tid hade lämnat sina strategiska planer och prioriteringar för den nya programplaneringsperioden, och uppmanade dem att inte tappa tempo när det gäller de kvarstående operativa programmen.

/Maria Didi

Pressmeddelande

Resultattavla för programmen

03 Apr 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information