Svenska landsbygdsprogrammet godkänt av EU

Sverige har tilldelats 3,615 miljarder euro för sitt program. Landsbygdsprogrammen syftar till att garantera nödvändig infrastruktur, skapa nya inkomstmöjligheter för landsbygdsregioner, främja tillväxt och bekämpa arbetslöshet. Europeiska kommissionen ska formellt godkänna Sveriges och Tjeckiens program inom de närmaste veckorna. De andra medlemsländernas program kommer att godkännas inom de närmaste månaderna.

"Mer än hälften av Europeiska unionens medborgare lever på landsbygden. Vi måste se till att dessa regioner förblir attraktiva och välmående områden att leva i. Det är därför som vår policy för landsbygdsutveckling är så nödvändig för modernisering av jord- och skogsbruk, miljöskydd och skapande av nya sysselsättningsmöjligheter. Jag är glad att förvaltningskommittén för landsbygdsutveckling har gett grönt ljus för de första programmen", säger kommissionär Mariann Fischer Boel som ansvarar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

/Sami Khalifeh

Pressmeddelande

23 Maj 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information