Tyck till om Interreg IV C programmet

Nu är programförslaget till Interreg IV C ute på offentlig konsultation. Synpunker på programmet skickas senast den 14 februari till Interreg III C -kontoret i Lille.

För mer information se länken nedan.

/SM

Läs mer:

Till Interreg IV C hemsida

31 Jan 2007 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som 60% av befolkningen bor i de 4 största kuststäderna vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information