Ambassadörer för kvinnlig företagsamhet

För att eftersträva ett jämställt samhälle söker den svenska regeringen ambassadörer för kvinnligt företagande. Intresset har varit över förväntan och under kommande period väntar en urvalsprocess som Nutek ansvarar för. Syftet med denna lansering är att bryta ner föreställningen av företagare som enbart män, när det i verkligheten finns stor potential bland kvinnor.

Regeringens ståndpunkt är att lyfta fram fler kvinnliga entreprenörer som förebilder inom företagande. Med detta som bakgrund vill regeringen rekrytera ett stort antal ambassadörer för kvinnors företagande.

Dessa ambassadörer ska inspirera andra genom att främst dela med sig av sina erfarenheter av vad det innebär att vara företagare. Som ambassadör blir man en del av någon annans utveckling, men samtidigt en stor del av sin egen personliga utveckling inom detta område.

Ambassadören får en möjlighet att bli en del av ett nätverk av andra ambassadörer över hela Sverige, men även en möjlighet att kasta ljus över sin egen verksamhet.

Nutek är ansvariga för urvalsprocessen och presenterar ambassadörerna offentligt i mars 2008. 

I ett led att främja jämställdhet i de europeiska medlemsländerna har kommissionen uppmärksammat den ojämlika fördelningen mellan könen i sin rapport "Equality between women and men", där de bland annat dragit slutsatsen om att lönerna mellan män och kvinnor varierade stort. 

/ Huda Zaid

Rapporten i sin helhet kan läsas här.

Regeringkansliets inlägg finns här.

01 Feb 2008 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information