Anmäl dig till Open Days 2008

På den officiella hemsidan för Open Days finner du information om samtliga seminarier och workshops. På hemsidan finns även en sökmotor tillgänglig vilket gör det lätt att finna de seminarier som är av intresse. 

Årets Open Days seminarium fokuserar på:

Innovation i regioner
Hållbar utveckling
Samarbete och nätverkande
Den framtida sammanhållningspolitiken
North Sweden ingår i konglomeratet "Northern Periphery Looking Forward" med fokus på morgondagens sammanhållningspolitik.

Registrera dig här

 /Maria Didi

09 Jul 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information