Nya projekt, nya pengar

Mer information finns på http://www.bd.lst.se/program/default.aspx?propID=10009637.
Under rubriken ""Prioriterade projekt"" hittar ni samtliga projekt som strukturfondspartnerskapet beslutat att prioritera.

För mer information kontakta:
Landshövding Per-Ola Eriksson, 070-629 6005
Enhetschef Tina Norgren, 070-309 61 34

/Martin Persson

13 Jun 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information