Nytt nordligt partnerskap för transport

Syftet med den Nordliga dimensionen är att bidra till en ökad politiskt och administrativ sammanhållning i regionen. Samarbetet sker genom upprättandet av partnerskap på områden av gemensamt intresse.

Läs mer
Läs mer om den Nordliga dimensionen

/Andrea Bohman

31 Okt 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information