Plenarsession i Regionkommittén 18–19 juni

Under plenarsessionen kommer Regionkommitténs ledamöter att lämna de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på EU:s lagstiftningsförslag och i andra frågor. Huvudämnena för denna plenarsession, är bl.a. framtiden för EU:s regionalpolitik, kommunicerandet av Europa inom partnerskap, och den interna marknaden och Europas sociala agenda. Med sitt bidrag försöker regionkommittén förbättra EU:s lagstiftning, som påverkar vardagslivet för 500 miljoner europeiska medborgare i 270 regioner i Europa. 

Regionkommittén inbjuder intressenter att följa den politiska debatten. Vill du ta vara på denna möjlighet?

Läs mer

/Martin Persson

17 Jun 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information