Regionernas Oscargala – RegioStars Awards

RegioStars är en del av den årliga konferensen Region for Economic Change (RfEC) som går av stapeln i mars2009. RegioStars Awards instiftades för att skapa en instans som lyfter fram innovativa regionala projekt och bidrar till ett ökat informationsutbyte mellan regionerna.

2009 års tävling har tre kategorier:

1) Forskning, teknisk utveckling och innovation
2) Anpassning till eller arbete mot klimatförändringen
 3) Radio eller tv program som lyfter fram det positiva mervärdet hos sammanhållningspolitiken

Fram till 15 juli kan regionerna skicka in sina bidrag.

En jury bestående av experter från den Europeiska kommissionen och Region kommittén inom de olika kategorierna kommer att utse de vinnande bidragen utifrån hur innovativa projekten är och hur väl projektet har lyckats med att uppnå sitt syfte.

De vinnande bidragen kommer att koras under RfEC konferensen i mars 2009. Vinnarna kommer att få mottaga en trofé som utdelas av juryn. DG REGIO kommer även att producera en film om de vinnande bidragen i kategori 1 och 2 som dessa kommer att kunna använda för att sprida sina goda exempel på ett smidigare sätt.

För svensk del är framgångar på RegioStars ingen ovanlighet. 2008 prisades ett svenskt-danskt bidrag för sitt samarbete i Östersundsregionen. Finner vi ett norrländskt projekt överst på prispallen år 2009?

Läs mer om RegioStars här.

/Martin Persson

10 Apr 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information