Sammanhållningspolitiken fyller 20 år!

 Därför bjuds experter, stakeholders och projektansvariga från EUs regioner och städer in för att skicka in material som visar projekt som finansierats av EUs struktur- och sammanhållningsfonder.

Fotografier, videoinspelningar, berättelser, projektbeskrivningar, tal, artiklar, böcker och broschyrer efterfrågas.

Bidragen kan skickas in ända fram till den 30 maj 2008.

Läs mer här.

/Martin Persson

08 Maj 2008 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information