Ansökningsomgång inom Kolarctic efter årsskiftet

Kolarctic ENPI CBC är ett av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentets (ENPI) samarbetsprogram som innefattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt en stor del av nordvästra Ryssland och har som främsta målsättning att främja samarbetet mellan gränsregionerna.
Som programansvarig för Kolarctic står Laplandsförbund i Rovaniemi.

Inom ENPI är gränsöverskridande samarbete (CBC) ett viktigt instrument i samarbetsutvecklingen mellan EU och dess grannländer. CBC-strategin har fyra fokusområden där målsättningen är simulera den ekonomiska och sociala utvecklingen i gränsområdena, behandla gemensamma utmaningar, upprätthålla effektiva och säkra gränsområden samt främja samarbete mellan människor i de olika regionerna.

 

Lär mer om Kolarctic ENPI CBC

Läs mer om gränsöverskridande samarbete (CBC)

Läs mer om samarbetet mellan EU och Ryssland

 

/ Maria Estefors

 

03 Dec 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information