Centrum för miljö och naturresursekonomi

Syftet med centrumet är att föra samman miljöekonomi och naturresursekonomi för att på så vis bredda och fördjupa kunskapen, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, inom området.
Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kommer att arbeta tillsammans med forskare från Umeå universitet och enligt Göran Sandberg, rektor för Umeå universitet är detta ett av många exempel på det goda samarbete som finns mellan lärosätena.

- "Campus Umeå får en stark och sammanhållen forskningsmiljö inom området, en av de största och starkaste i Europa", säger Bengt Kriström, professor vid SLU. 

Under invigningen av CERE hölls seminarium med fokus på skogens roll i klimatfrågan och klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Läs mer på SLU:s hemsida

Invigningsprogrammet

Läs om invigningen av CERE

 

/Maria Estefors

04 Dec 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information