Gränsöverskridande projekt beviljas pengar

Interreg IV A Nord omfattar de norra delarna av Sverige, Finland och Norge samt Sápmi och igår beviljades drygt 3,6 miljoner euro i EU- medel till elva utvecklingsprojekt. Ett projekt som beviljats medel är Region Arctica, där Kiruna kommun är medsökande. Projektet syftar bland annat till att skapa gemensamma, gränsöverskridande och kvalitetssäkra turistprodukter. Detta kan möjliggöras bland annat genom gemensam marknadsföring av områdets aktörer inom besöksnäringen. Huvudsökande i projektet är Enontekiön Kehitys Oy i Finland. Luleå tekniska universitet är medsökande i projektet Vi r Music som vill åstadkomma ett nationellt- och internationellt nätverk för virtuell undervisning i musik, något som ligger helt i linje med Europaåret 2009 för Kreativitet och Innovation.

Läs mer

/Karla Wixe

30 Jan 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information