Hållbara råvaror på agendan i Luleå

Den 13-15 oktober hölls en konferens med fokus på hållbara mineral och metallresurser inom EU i Luleå. Konferensen arrangerades av LTU, Länsstyrelsen i Norrbottens län och MITU/Bergforsk som en respons på EU-kommissionens meddelande "KOM(2008) 699, Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa" som identifierar tillgång på råvaror som en kritiks faktor för EU:s framtida konkurrenskraft.

Representanter från EU-kommissionen redogjorde för läget med råvaruinitiativet. Man arbetar för närvarande med ett antal expertgrupper för att utveckla kriterier för att identifiera kritiska mineraler och metaller för EU. Faktorer som inverkar är dels tillgången på malm men även vilka länder man handlar med, var fyndigheterna finns osv. Många viktiga metaller kommer nästan uteslutande från ett och samma land vilket gör tillgången mycket sårbar. Speciellt då det ofta handlar om politiskt känsliga länder. Listan med kritiska råvaror kommer att färdigställas under nästa år.

091026 luleåkonferens

Vidare diskuterades behovet av arbetskraft, forskning och prospektering inom EU för att säkra tillgången av råvaror i framtiden.  Deltagarna framhöll vikten av arbetet med råvaruinitiativet men betonade att det måste finnas ett engagemang såväl nationellt som lokalt och regionalt i medlemsländerna. Som en respons och uppmuntran till Råvaruinitiativet antog konferensen en deklaration som uttrycker stöd för arbetet.

Läs "Luleådeklarationen"

Läs mer om konferensen

Läs Råvaruinitiativet - att uppfylla våra kritiska behov av tillväxt och arbetstillfällen i Europa  

26 Okt 2009 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information