Lägesrapport om sammanhållning

Temat är kreativa och innovativa regioner och rapporten analyserar hur dessa kan påverka regional utveckling. De mer utvecklade regionerna är starka inom kreativitet och innovation medan de mindre utvecklade har hög tillväxt inom produktivitet, en stark drivkraft inom regional konvergens.

Ladda ner rapporten här

/AG

02 Jul 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information