NSPA publicerar rapporten Northern Sparsley Populated Areas Foresight 2020

Tonvikten läggs på de möjligheter och initiativ som gör det möjligt för NSPA regionen att hävda sig som aktiva parter som bidrar till unionens mål om ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

I slutet av augusti möttes över 40 representanter från Sverige, Norge och Finland i Haparanda. Under mötet diskuterades innehållet i rapporten, hur man ska kommunicera innehållet och fortsätta samarbetet både i Bryssel och i regionen. Under hösten kommer en styrgrupp bestående av fem politiker och fem tjänstemän från de tre länderna fortsätta att skapa en politisk position med rapporten som grund. Positionen kommer att gå in på vilken politik som krävs för att stimulera tillväxt i regionen.

Den 15:e december 2009 hålls NSPA forum i Kiruna där regionala beslutsfattare och representanter från de tre länderna träffas för att anta den politiska positionen. Positionsdokumentet offentliggörs i januari 2010.

Rapporten kommer även att presenteras på Näringsdepartementets konferens om regionalpolitik och territoriell sammanhållning den 10-11 december i Kiruna, samt på CoR Coter konferensen den 14:e december.

Länk till rapporten och mer information om NSPA

Läs mer om CoR Coter konferensen

/Christoffer Björkman

22 Sep 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information