Ny arena för kommunsamarbete i norr

Tankarna är att företrädare för kommunförbunden i norra Sverige, nord-Norge och nord-Finland ska träffas för att skapa ett forum och en arena för lokala politiker och tjänstemän, ungdomar och minoritetsfolk.

En förstudie har påbörjats till en Interreg-ansökan för att finansiera det fortsatta arbetet. Kommunförbundet Norrbotten har utsett Anna Hövenmark, Kenneth Stålnacke och Sven-Erik Bucht att delta i projektets arbetsgrupp. Regionförbundet Västerbotten kommer att bjudas in i arbetet. Projektledare är Jan Henriksson vid Kommunförbundet i Norrbotten.

07 Sep 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information