Sverige ordförande i Barentsrådet

Den 15 oktober tog Sverige över det två år långa ordförandeskapet i Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC). Eko-effektiv ekonomi står högst upp på agendan.

De fokusområden som Sverige kommer att lyfta under sitt ordförandeskap är klimatförändringar, små- och medelstora företags affärsvillkor, förnybar energi, energieffektivisering och miljöfrågor. Det senare i samarbete med Arktiska Rådet. Under ordförandeskapet kommer även genomförandet av pågående satsningar inom hälsa, kultur, ungdomsutbyte och transporter att fortgå.

Tre ministermöten planeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet; mellan miljöministrarna, näringsliv- energi- och kommunikationsministrarna respektive utrikesministrarna.

Samarbetet i Barentsregionen lanserades 1993, då Danmark, Finland, Island, Norge, Ryska federationen, Sverige och EU-kommissionen vid en utrikesministerkonferens i Kirkenes undertecknade den s.k. Kirkenesdeklarationen som etablerade BEAC. Samtidigt undertecknade regionens landshövdingar, guvernörer och motsvarande, tillsammans med representanter för regionens urfolk, ett protokoll som etablerade Barents Regionråd (BRC). Både Västerbotten och Norrbotten är medlemmar i BRC.  

/SM

29 Okt 2009 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information