Anmäl er till RegioStars Awards 2011!

EU-kommissionens RegioStars Awards lyfter fram effektiv regionalpolitik med originella och innovativa projekt som verkar till inspiration för andra regioner.

För 2011 års utmärkelser finns följande tre teman:

 1. Ekonomisk konkurrenskraft
  a) Nätverk och klusterinitiativ som stödjer regional tillväxt och tillgång för små och medelstora företag mot den globala marknaden.
  b) Förutsägelse av ekonomiska förändringar.
 2. Reduktion av koldioxid
  c) Främjan av hållbar energi i städer ("CityStar" kategori).
  d) Ren och integrerade statstransportprojekt ("CityStar" kategori).
 3. Information och kommunikation
  e) PR-foto av ett delfinansierat projekt
  Det kommer att organiseras en omröstning online för utvalda foton. Två vinnare kommer att utses inom den kategorin.

Mer information om behörighet och kriterier samt hur man kan anmäla sig finns på RegioStars Awards webbplats.

Sista anmälningsdag är 16 juli 2010.

/Niklas Hjelm Smith

22 Apr 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information