Besök Open days!

Open days arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén tillsammans med över 200 regioner. Årets Open days har temat "Europe 2020: Competitiveness, cooperation and cohesion for all regions" och går av stapeln 4-7 oktober 2010.

North Sweden och NSPA-nätverket arrangerar en workshop om konkurrenskraft från norr:

Northern Sparsely Populated Areas - Strong, Specific and Promising
Tisdag 5 oktober, 14.30-16.30
East Finland EU Office, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (8th floor)
Kod: 05A25

Några tips på andra workshops som kan vara intressanta:

Tisdag 5 oktober

11.15-13.00 05A14 - Promoting Entrepreneurship - Innovative regional business start-up strategies, Creative Regions Partnership

11.15-13.00 05A17 - Beyond GDP - Challenges for Europe's cities and regions, Bringing Europe 2020 Beyond GDP

11.15-13.00 05UNIV03 - Positioning for competitiveness: The role of regional universities in promoting economic growth, East of England Office

11.15-13.00 05A16 - Putting eco-innovation at the heart of regional economic growth, European Commission, DG ENVE/REGIO

Onsdag 6 oktober

11.15-13.00 06B20 - One year of Baltic Sea Strategy: Visions, challenges and Reality?, Baltic Sea Group

11.15-13.00 06C11 - Cohesion Policy for all - Justification for the future, Atlantic Alliance

11.15-13.00 06A41 - European Investment Bank (EIB) instruments for local and regional authorities - EIB and the 2020 Strategy, European Investment Bank (EIB)

14.30-17.00 06B32 - Bring your own brand! Different approaches to the Baltic Sea Identity, Baltic Sea Group

14.30-17.00 06B40 - Inter-regional collaboration and collective innovation between space and non-space sectors in Europe, European Space Innovation

Torsdag 7 oktober

11.15-13.00 07C26 - Ageing and persons with disabilities - turning the challenge into opportunities through regional innovation with ICT and accessibility measures, European Commission, DG REGIO/EMPL/INFSO

Registrera dig på Open days webbplats nu!

Passa på att boka hotell så snart som möjligt. Det är mycket stor efterfrågan på rum dessa dagar pga flera parallella konferenser. Resotel erbjuder hjälp med hotellbokningar under Open days. Besök www.resotel.be/opendays för lista med hotellpriser inklusive frukost samt bokning.

Mellan 16 augusti och 16 september erbjuder AirBaltic specialpris på resor från bl a Luleå, Umeå och Stockholm till Bryssel. Boka på  www.airbaltic.com och använd E-voucher: OpenDays2010

Läs om vår workshop under Open days 2009

06 Jul 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information