Delta i Regionkommitténs tävling för doktorsavhandlingar

CoR tävlingsaffisch

Regionkommittén anordnar åter igen sin årliga tävling för doktorsavhandlingar inom ämnet regionala och lokala frågor.

Bidraget måste vara skrivet på ett av EU:s officiella språk.

Första priset är 6 000 euro. Bedömningspanelen kan också ge ut ytterligare fyra priser på 2000 euro till bidrag av hög klass.

För mer information, besök tävlingens webbplats

/Niklas Hjelm Smith

28 Apr 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information