Norrbotten imponerar

I början av juli fick länet besök av EU-kommissionens generaldirektör för regionalpolitik Dirk Ahner. Resan började i Luleå med besök hos Länsstyrelsen där Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson och Tillväxtverkets Märtha Puranen berättade om länets utvecklingsarbete  och om strukturfondsprogrammet. Gruppen besökte även Design Labland och LTU där prorektor Erik Höglund tog emot.

100708_ahner

 

 

 

 

 

Delegationen på besök vid Luleå Tekniska Universitet. Från vänster: Jan-Olov Johansson , Inge Andersson, Ann-Kerstin Myleus, Dirk Ahner, Cristiane Bret-Ahner, Uday Kumar, Per-Ola Eriksson, Erik Höglund och Anders OE Johansson.

 

Efter ett kort stopp i Kalix där det bjöds på löjrom presenterades Hapraranda-Tornio-samarbetet av de båda kommunalråden Sven-Erik Bucht och Raimo Ronkainen. Det täta gränsöverskridande samarbetet imponerade mycket på generaldirektören.

- Det här samarbetet är unikt, jag vill visa upp det i Europa och göra det till ett exempel för andra regioner, sa Dirk Ahner till SR Norrbotten.

Resan gick sedan vidare längs Tornedalen, via Övertorneå och kommunalrådet Linda Ylivainio, till Pajala och kommunalrådet Bengt Niska. Här presenterades planerna för gruvbrytningen i Pajala-Kolari samt flera EU-projekt. Generaldirektören hann även med ett besök på Pajala marknad innan han, mycket tacksam för norrbottningarnas gästfrihet, återvände till Bryssel.

Dirk Ahner kom till Norrbotten på inbjudan av Per-Ola Eriksson och Bengt Niska. Besöket ligger helt rätt i tiden med tanke på den diskussion som pågår i Bryssel om EU:s regionalpolitik 2014-2020. Det är inte alla medlemsländer som är överens om att även rika regioner ska fortsätta ta del av de regionalpolitiska medlen.

- Besöket är mycket viktigt då vi får en möjlighet att direkt till honom framföra vår syn på regionala utvecklingsfrågor och presentera vad vi gör med EU:s strukturfondspengar, förklarar Per-Ola Eriksson till SR Norrbotten.

Dirk Ahners direktorat vid EU-kommissionen presenterar i höst den femte sammanhållningsrapporten, som ligger till grund för hur den framtida regionalpolitiken ska utformas.

- Jag vill personligen fortsätta med det som vi gör för närvarande, säger Dirk Ahner till Norrbottens-Kuriren.

Läs Luleå Tekniska Universitets rapportering från mötet

Mer om besöket i media:

2010-07-09 Norrbottens-Kuriren - Fortsatt stöd även för rikare regioner

2010-07-12 Norrbottens-Kuriren - EU-topp på besök

2010-07-12 SR P4 Norrbotten - EU tror på Norrbotten

2010-07-14 hbwebben.se - Toppbesök från EU

/AG

16 Jul 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information