Ny strategi för den inre marknaden

I oktober förra året fick Professor Mario Monti, f d EU-kommissionär, i uppgift av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att ta fram en rapport om inre marknadens framtid. Finanskrisen har enligt Barroso visat protektionistiska tendenser inom EU. Detta innebär ett bakslag för den inre marknaden och därför behövs en översyn av den inre marknaden i ljuset av EU:s nya tillväxtstrategi, Europa 2020.

I sin rapport presenterar Monti nya initiativ och lagförslag som syftar till att förstärka den inre marknaden. I juli kommer EU-kommissionen att presentera sin vision för den nya inre marknaden.

Läs Mario Montis rapport om den nya strategin för den inre marknaden

Läs Barrosos tal vid överlämnandet av rapporten

/TN

11 Maj 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information