Regionalpolitik till alla regioner, men förenkling behövs

EU:s sammanhållningspolitik är ett väl debatterat ämne i Bryssel. Många regionala aktörer hyser hopp att det spanska ordförandeskapet nu skall väcka liv i debatten. Förra veckan hölls två möten på ämnet.

När Manuel Chavez, Spaniens minister för regionalpolitik, deltog på Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) i Gijón, Spanien sa han att det skulle vara ett misstag att inte längre ha regionalpolitik som en av EU:s största prioriteringar. Chavez riktade kritik mot de som uttalat sig om att endast de fattigaste regionerna skall kunna nyttja EU:s fonder för sammanhållning.  Chavez betonade även att det spanska ordförandeskapet ställer sig mycket kritiska till diskussionen om att nationalisera sammanhållningspolitiken.

EU:s ministrar och ansvariga för regionalpolitik träffades i Zaragoza för ett informellt möte. Ministrarna är överens om att en förenkling av EU:s regionalpolitik står högt på agendan. Detta särskilt för att undvika onödiga förseningar i projekt då regionalpolitiken måste bidra till att lyfta Europa ur den ekonomiska krisen.

Läs mer om CPMR-mötet på EurActive

Läs mer om det informella ministermötet

Besök Spanska ordförandeskapets hemsida

/Tereza Nuaila

22 Feb 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information