Viktigt att synas i Bryssel

Det var styrgruppen för mål 2-projektet Handslaget som anordnade studieresan till Bryssel i november. Gruppen besökte bland annat EU-kommissionens generaldirektorat för både näringsliv och regionalpolitik, Svenskt Näringslivs kontor samt North Swedens kontor i Bryssel.  Syftet med resan var att lära sig mera om EU:s och övriga aktörers verksamhet i Bryssel, framföra regionala synpunkter hos de olika direktoraten samt på plats ta del av North Swedens verksamhet.

100121 Handslaget

Studieresan var intressant och givande för hela styrgruppen, både deltagare som tidigare varit i Bryssel samt för nya besökare.   

Handslagets målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling hos företagen inom Lycksele och Malå kommuner. Detta kommer förhoppningsvis också att påverka utvecklingen i de övriga inlandskommunerna. Konkurrenskraften ska förbättras genom att utveckla företagsnätverk som både internt och externt, förbättra marknadsföringen, arbeta med produktutveckling och förverkliga affärsidéer.

Projekt Handslaget har varit huvudansvarig för ett antal olika aktiviteter, bl.a. näringslivsdagar, olika typer av kompetensinsatser och initierat till utvecklingsgrupper inom respektive kommuner.

I Lycksele har projektet även varit TV 4:s kontakt i samband med körslaget och team Pontare och i Malå har den återkommande VM-finalen i skotercross genomförts tillsammans med projektet.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt Malå och Lycksele kommuner.

- Jag rekommenderar andra att besöka Bryssel och ta del av EU:s organisation, framföra synpunkter samt besöka övriga aktörer och få information om deras verksamhet.  North Sweden-kontoret är en resurs för regionen norra Sverige och utöver den ordinarie verksamheten är kontoret mycket hjälpsam vi planering och genomförande av studiebesök i Bryssel, avslutar Torbjörn Halvardsson.

Besök Företagarna Västerbottens hemsida och läs mer om verksamheten samt projekt Handslaget

21 Jan 2010 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information