14 råvaror kritiska för EU:s konkurrenskraft

EU-kommissionen har presenterat en ny rapport om råvaror. Rapporten innehåller bland annat en lista med 14 mineraler och metaller som ses som extra viktiga för EU:s konkurrenskraft. Dessa är kritiska då de kan komma att vara svåra att få tag på under de närmaste tio åren. De stora frågorna som tas upp är att underlätta handeln med länder utanför EU, underlätta för utvinningen av råvaror inom EU samt en utvecklad återvinning.  I rapporten presenteras även de framsteg som gjorts gällande anpassningen av råvaruinitiativet och vilka kommande aktiviteter som bör vara med.

Det som svenska intresseorganisationer har försökt att få in i dokumentet är att en översikt av vanligare metaller bör finnas med för att visa att de också kan ta slut. Swe Min (Swedish Association of Mines, Minerals and Metal producers) ser järn som en metall som bör finnas med på listan då efterfrågan och behovet ökar. Skogs Industrierna anser att trä och återvunnet papper ska vara med på listan. MiTU (Swedish Mining Research Foundation) vill utveckla databasen för mineraler inom EU, det här är något som finns med i förslaget. De svenska intressenterna betonar även vikten av utveckling kring handelsavtal mot länder utanför EU, här ses Ryssland som den viktigaste parten. I rapporten finns detta med som en viktig del.

Läs hela rapporten här

Se remissvaren från de svenska organisationerna här

Listan över kritiska råvaror:

Antimon, Beryllium, Kobolt, Flusspat, Gallium, Germanium, Grafit, Indium, Magnesium, Niob, Platinum, Sällsynta Jordartsmetaller (Yttrium, skandium och lantadiner),Tantal, Tungsten

Tidigare artiklar på området

2010-08-13 Konsultation om råvaruinitiativet

2010-06-22 Råvaruanalys av norra Europa

2010-08-16 Viktiga mineraler och metaller

/Nils Sandberg

 

17 Feb 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information