Barentsrådet i Kiruna

111014 barentsråd_kiruna

Utrikesministrarna från Sverige, Norge, Finland och Ryssland har mellan 11-12 oktober sammanträtt i Kiruna för Barentsrådets utrikesministermöte för att diskutera utmaningarna och problemen i den nordligaste delen av Europa. Detta sammanfaller med att Sverige överlämnar det tvååriga ordförandeskapet till Norge vilket skedde långt under jord i LKAB:s gruvor. Förutom att anta en kommuniké om kommande arbete inom Barentsrådet, diskuterade utrikesministrarna bland annat en framtida sjötrafik längs Nordostpassagen och en möjlig gasledning mellan norska Hammerfest och Kiruna.

Läs mer om utrikesministermötet här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

14 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information