En effektivare och enklare sammanhållningspolitik

111006_johaaneshahnEU-kommissionärerna Johannes Hahn och László Andor presenterade på förmiddagen, 6 oktober, EU-kommissionens nya förslag till en ny sammanhållningspolitik för nästkommande budgetperiod, 2014-2020.

Förslaget består av ett lagstiftningspaket som bygger på Europa 2020-strategin och följer dess målsättningar rörande tillväxt och sysselsättning. Antalet investeringsprioriteringar kommer därigenom att bli färre, något som kommer att avspeglas i de nya partneravtal som medlemsländerna kommer att ingå med EU-kommissionen. Det nya förslaget innebär också att sammanhållningspolitiken kommer att bli effektivare, bland annat genom en förenkling av regelverket kring fonderna. Budgeten föreslås uppgå till 336 miljarder Euro.

I samband med presentationen sa Johannes Hahn, EU-kommissionär för regionalpolitik, att sammanhållningspolitiken nu måste bli den motor som driver tillväxten och konkurrenskraften inom EU och lyfter Europa ur den ekonomiska krisen. Johannes Hahn fortsatte med att säga att det nya förslaget även moderniserar sammanhållningspolitiken genom att ställa större krav på medlemsländernas implementering av uppställda mål, samt premiera resultat och effektivitet.

Nästa steg i processen innan lagförslaget kan antas, är diskussioner och förhandlingar i Rådet och Europaparlamentet. Förslaget förväntas godkännas i slutet av 2012.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Mer information om lagförslaget finns här

Läs nyheten om Europa 2020-strategin här

/Joel Larsson och Hanna Högberg

06 Okt 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information