För en stärkt konkurrenskraft inom industrin

I samband med att EU-kommissionen publicerade den europeiska konkurrenskraftsrapporten för 2011 lade de även fram meddelandet Industripolitik för stärkt konkurrenskraft.

EU-kommissionen tar där fasta på att det finns stora skillnader mellan industrin och dess konkurrenskraft mellan medlemsländerna. För att uppnå målen i Europa 2020-strategin samt jämna ut skillnaderna och släppa lös det fulla potentialet hos Europas industri, måste dock ett antal strukturella förändringar genomföras konstaterar EU-kommissionen. De listar sex områden som är speciellt kritiska för att stärka EU:s konkurrenskraft:

1.    Underlätta strukturomvandlingar i ekonomin
2.    Stödja innovation i industrin
3.    Främja hållbarhet och effektivt resursutnyttjande
4.    Förbättra företagsvillkoren
5.    Ta vara på den inre marknaden
6.    Stöd till små och medelstora företag

Klicka här för att läsa EU-kommissionens pressmeddelande och för vidare information om den europeiska konkurrenskraftsrapporten för 2011

/Joel Larsson och Hanna Högberg

17 Okt 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information