Forum om samarbete i Barentsregionen

Barentsrådet (BRC) anordnade tillsammans med EU-Arctic forum och North Norway EU Office, ett forum på Europaparlamentet den 13 april för att diskutera samarbeten som kan gynna utvecklingen av regionen. Norge är ordförande i BRC fram till oktober 2011 då Sverige tar över. Pia Svensgaard, ordförande i rådet sa under forumet att EU har mycket att vinna på att engagera sig i utvecklingen av Barentsregionen. Svensgaard menar att för att skapa förutsättningar så måste EU synas i regionen likväl som regionen måste synas i EU. Här har NSPA en viktig roll i arbetet för regionen.

Med detta sagt vill Barentsrådet få med Barents i EU:s policy för Arktis. Utbyggnad av infrastruktur är nödvändigt för att skapa förutsättningar för utveckling.

Vid forumet deltog Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson som talade om samernas och ursprungsbefolkningars roll i regionen. Där vill man bland annat påtala att EU:s stöd för ursprungsbefolkningar är viktig både för EU och för regionen. En revidering av EU:s policy för ursprungsbefolkningar är nödvändigt enligt Mikaelsson.

Den ryska atomflottans representant Vyacheslav V. Ruksha presenterade den ryska bilden av hur Nordostpassagen kan utvecklas som färdväg från Europa till Asien. Svein-Ove Haugland från den norska fiskeindustrin talade om samarbetet mellan Ryssland och Norge inom fisket.

Finska Karelens landshövding Pentti Hyttinen talade om skogens värde och vilka möjligheter den erbjuder för EU och att den kan bidra till utveckling för invånarna och främja entreprenörskap. Hyttinen framhöll regionens rika naturtillgångar på mineraler och metaller men även skogen som resurs. I regionen finns även ett starkt humankapital, en väl utvecklad forskning som kan bli ännu bättre och ett bra samarbete i form av gränsöverskridande geologiska undersökningar. Det som behövs är investeringar i infrastruktur, det är nyckeln enligt Hyttinen. Vid forumet deltog även Europaparlamentarikern Birgit Schnieber-Jastram och generalsekreteraren för EU-Arctic forum Steffen Weber.

Se presentationerna från konferensen och mer information från North Norway European Office

/Nils Sandberg

20 Apr 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information