Luleå kommun finalist i RegioStars Awards

Den 9 december tillkännagav EU-kommissionen finalisterna i RegioStars Awards 2012, vilket är EU-kommissionens utmärkelse till innovativa projekt inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och delas ut varje år.

Bland de 24 finalister som valts ut av Generaldirektoratet för regionalpolitik återfinns projektet Older people for Older people (O4O), i vilket Luleå kommun har varit medverkande partner. Projektet pågick mellan 2008-2010 och syftar till att skapa tilläggstjänster, utöver det som offentliga aktörer kan erbjuda, baserat på äldre människors önskemål samt de behov som återfinns i samhället. Pilotprojekt inom ramen för O4O har pågått i tre byar i Luleå kommun, Niemisel, Jämtön och Sundom.

Den 16 januari 2012 ska alla finalister presentera sina projekt för juryn i Bryssel och den 14 juni presenteras vinnarna.

Läs Luleå kommuns slutrapport om O4O här

Klicka här för att komma till O4O:s hemsida

Läs mer om RegioStards Awards här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

15 Dec 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information