Norrbotten och Umeå på Open Days

Open Days är ett evenemang som arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och Regionkommittén tillsammans med över 200 regioner. Sedan 2003 har Open Days varit en årlig viktig händelse där städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, genomföra Europeiska unionens sammanhållningspolitik, och visar på betydelsen av den lokala nivån för bra europeiska styrelseformer.

2011 äger Open Dayas rum 10-13 oktober. Evenemanget består av cirka 100 workshops och debatter - utställningar och möjligheter till nätverksbyggande för de ca 6000 deltagare som kommer till Bryssel. Open Days är organiserat i partnerskap med regioner och städer från hela Europa och med bidrag från företag, finansiella institutioner, internationella organisationer och Universitet.

Vanligen kan endast en aktör per s k NUTS 2-region (som Norr- och Västerbotten tillsammans utgör) delta men i år representeras regionen i två partnerskap. Umeå kommun som ingår i ett partnersamarbete för tidigare, nuvarande och kommande europeiska kulturhuvudstäder och Norrbottens läns landsting som är part i ett samarbete kring gränsöverskridande sjukvård. Registreringen till Open Days väntas öppna i juli, då finns även fullständigt program.

Läs mer om Open Days här

Läs vilka samarbeten som blivit godkända

/Per Stagnell

05 Apr 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information