Norrbotten ordf. Barents

Karta Barentsregionen

I samband med detta överlämnar Sverige ordförandeskapet i Barentsregionen på nationell nivå till Norge. Detta skall ske under Barents utrikesministersmöte i Kiruna den 11-12 oktober 2011.

Samarbete i Barentsregionen sker traditionellt i nära dialog mellan de regionala och nationella aktörerna. Dessa synergier är väsentliga för att garantera en fortlöpande och effektiv samverkan inom alla prioritetsområden - näringsliv och handel, hållbar miljö, arbetskraft, urbefolkningen, transport och infrastruktur samt spridning av information. Ett närmare näringslivssamarbete med de angränsande regionerna, förbättrade kommunikationer, miljö- och energifrågor är några av de saker som fortsättningsvis står högt på Länsstyrelsens agenda.

För mer information, kontakta: Brynolf Tjärner, Brynolf.Tjarner@lansstyrelsen.se 0920-965 61 

Sari Roininen, Sari.Roininen@lansstyrelsen.se
0920-96109 

Elena Haapaniemi, Elena.Haapaniemi@lansstyrelsen.se
0920-96010

/MaJ

01 Sep 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information