NSPA:s argument för extra stöd

Nätverket NSPA har lämnat in en rapport med argument till EU-kommissionen om varför regionerna ska få extra stöd från EU:s strukturfonder.

De argument som används är följande:

 • Extremt glest befolkat
 • Det arktiska klimatet
 • Det geografiska läget

NSPA kommer att bidra till Europas utveckling men behöver hjälp för att komma över de geografiska utmaningarna, NSPA är en viktig del av EU bland annat på grund av följande:

 • Stora naturtillgångar
 • Avancerade forskningsinstitutioner
 • Högpresterande processindustrier

I NSPA:s vision är regionen viktig för Europa på grund av:

 • Effektiv användning av naturtillgångar
 • Hållbar turism
 • NSPA är Europas väg till nordvästra Rysslands stora marknad
 • Avancerade forskningsinstitutioner och innovativa miljöer
 • Grön energi som bidrar till Europas energiförsörjning

Läs hela rapporten här

/Nils Sandberg

22 Feb 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information