Nya tag för stärkt företagande

Mellan 2008 och 2010 genomförde EU:s medlemsländer en rad åtgärder för att förenkla för små och medelstora företag (SME:s), den sk. småföretagsakten. Syftet var att stärka SME:s genom förenklad administration och ökad möjlighet till finansiering. Nu gör EU-kommissionen en översyn av småföretagarakten för att ytterligare förbättra villkoren och möjligheterna för SME:s inom EU, en sektor som sysselsätter två tredjedelar av arbetskraften inom privat sektor. I översynen vill EU-kommissionen bland annat ge bättre tillgång till riskkapitalmarknader samt förenkla och samorganisera regler inom hela EU samt underlätta för SMEs att utvecklas på nya marknader. Företagen ska också bli mer delaktiga vid genomförandet av akten genom samverkan med organisationer för SMEs.

Läs mer om EU-kommissionens förslag på deras hemsida

/Per Stagnell

28 Feb 2011 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information