Sverige leder Arktiska rådet

Ordförandeskapet lämnades över under ett möte med representanter från de arktiska länderna och ursprungsbefolkningar på Grönland och i samband med övertagandet presenterade Sverige en strategi för Arktis. Detta är Sveriges första strategi för Arktis i takt med att intresset för området har ökat har tidigare Norge, Finland och EU presenterat sina strategier. Under mötet på Grönland togs nya steg för att formalisera det arktiska samarbetet. Ett permanent sekretariat för Arktiska rådet ska nu inrättas i norska Tromsö.

Sveriges prioriteringar under ordförandeskapet kommer bland annat att vara den ekonomiska utvecklingen i regionen och förutsättningarna för de ca fyra miljoner invånarna där ursprungsbefolkningar utgör en stor del. Då förhållandena i Arktis på många sätt är unika är fokus inriktat på miljö- och klimatfrågor. Sverige, Norge och Danmark som är ordförande i rådet efter varandra, har enats om ett gemensamt paraplyprogram för hela sexårsperioden 2006-2013. 
Mer information om Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet

Arktiska rådet

Inlägg i DN Debatt om Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet av utrikesminister Carl Bildt

Artikel från EUobserver

/Nils Sandberg

13 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information