TransBaltic i Skellefteå

Region Skåne (Lead partner) arrangerade konferensen i samarbete med Region Västerbotten (Hosting partner) och Skellefteå kommun, och syftet var att berätta om de projektresultat som kommit fram hittills samt att inbjuda till dialog med konferensdeltagarna kring kommande insatser och aktiviteter.

Paneldebatt Trans-Baltic
Från vänster: Susanne Ingo, Kirsi-Maarit Poljatschenko, Anders Lindholm, Jerker Sjögren, Pawel Stelmaszczyk, Stefan Fridriksson


Pawel Stelmaszczyk, enhetschef vid DG MOVE, EU-kommissionen samt Anders Lindholm, Programme Officer vid DG REGIO, EU-kommisionen var inbjudna och deltog tillsammans med Stefan Fridriksson, NIB, Kirsi-Maarit Poljatschenko, Hyundai Merchant Marine Scandinavia, Jerker Sjögren, Lindholmen Science Park i en paneldebatt kring implementeringen av kommande delar av projektet och dess bäring på policyutveckling inom området. 

Det fanns möjlighet att vara med på technical visits till NLC-terminalen och  Rönnskärsverken och kvällsprogrammet hölls vid Skellefteå Drive Center. 

Konferensen samlade 100 deltagare från 13 länder- Belgien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Indien, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och USA.

Läs mer om TransBaltic-konferensen här

/MJ

16 Maj 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information