2012: Medborgarnas år

2013 har utsetts till Europaåret för medborgarna, i syfte att öka medvetenheten om de rättigheter som är knutna till EU-medborgarskapet. Evenemang kommer att anordnas under året för att förklara medborgarnas rättigheter som väljer att flytta och leva i ett annat medlemsland, i synnerhet studenter, arbetare, företagare och pensionärer.

Alla medborgare i Europeiska unionen har rättigheter enligt EU-fördragen, som innefattar rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i en annan medlemsstat, rösträtt och valbarhet i europeiska och lokala val och rätten att skriva egna förslag till Europeiska parlamentet, men EU-medborgare är ofta omedvetna om dessa rättigheter. 2013 utses Europaåret för medborgarna i syfte att utbilda allmänheten, i synnerhet ungdomar, i hur de kan dra nytta av dem.

De aktiviteter som anordnas för Europaåret för medborgarna kommer att fokusera på att förklara de rättigheter som är knutna till att flytta till och bo i andra EU-länder, såsom erkännande av akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer, passagerare och konsumenternas rättigheter, tillgång till gränsöverskridande vård och social trygghet och möjligheter som Erasmusprogrammet, som gör det möjligt för ungdomar att studera utomlands.

Pressmeddelande om medborgarnas år.

Kommissionens förslag om medborgarnas år.

/MB

 

26 Sep 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information