Årets 5i12 hålls av svenska parlamentariker

Årets 5i12-manifestation mot rasism och främlingsfientlighet hålls av svenska EU-parlamentariker. Parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) och medlem i ALDE (Alliance of Liberals and Democrats in Europe) leder arbetet med stöd av de övriga nitton svenska EU-parlamentarikerna i årets evenemang som hålls på Europaparlamentet.

I samband med de främlingsfientliga tendenserna som återfinns både i Sverige och i Europa, uppmanar politiken till att ta ställning mot dessa tendenser i samhället. Ledamöter både i riksdagen och på andra orter i Sverige manifesterar den 5 december mot rasism och främlingsfientligheten. På Europaparlamentet bjuder Cecilia Wikström och de övriga svenska parlamentarikerna in allmänheten till 5i12-manifestationen den 5 december, klockan 11.55, Altiero Spinelli i Bryssel.

5i12

Klicka här för programmet och anmälan
Läs mer om 5i12-rörelsen 

/Eleanor Cooper

09 Nov 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information