AER

Europeiska regionförsamlingen (AER) publicerade den 12 oktober en rapport om regioners tillgång till finansiering genom EU:s program för sammanhållningspolitik.


Rapporten listar en rad brister och problem med information och tillgång till finansiering via EU:s program. Problemen som listas kommer bland annat ligga till grund för AER:s rekommendationer till EU-kommissionen: 

Iakttagelse 1: De europeiska programmen inte alltid välkända för
aktörerna på fältet
Iakttagelse 2: Det är svårt att identifiera de mest relevanta program när
startar helt enkelt från en projektidé, innan du letar efter mer information
Observation 3: Det är svårt att fastställa snabbt huruvida programmet
identifierade passar projektidén.
Observation 4: Reglerna för att starta ett projekt är svåra att förstå
Observation 5: beräkningsregler skiljer sig kraftigt från ett program till
en annan
Observation 6: Det är svårt att identifiera de personer som kan lämna uppgifter
och hjälp om EU-finansierin
  • De europeiska programmen inte alltid kända för regionerna
  • Det är svårt att i planeringsfasen identifiera de mest relevanta programmen och huruvida dessa passar in i  projektidén
  • Reglerna för att starta ett projekt är svåra att förstå och skiljer sig mycket mellan de olika programmen. 
  • Det är svårt att identifiera de personer som kan lämna uppgifter och bistå med information kring  EU-finansiering


Som svar på detta har AER samlat goda exempel och rekommendationer från en rad medlemsregioner från olika delar av Europa.

Rapporten presenterades även närmare vid en konferens den 23 oktober i Bryssel. Vid konferensen medverkade bland annat Jean-Luc Vanraes, EU-parlamentariker, som gick igenom AER-rapporten. Han var kritisk till hur EU-kommissionens information om ansökningsomgångar förmedlas till regionerna och vill dessutom förenkla processen. Han drog paralleller till tiden när han arbetade på lokal nivå och fick lägga ner projekt på grund av att projekten tog för mycket tid i anspråk till administration. 

- Det är i dag dyrt att ha personer anställda på lokal nivå som är specialister på EU:s sammanhållningspolitik och finansieringsprogram, sa Vanraes. 

På konferensen presenterades även projektet "PRO I3T" som finansierats genom programmet "Ett Europa för medborgarna". Projektets huvudsyfte var att försöka komma till rätta med just informationsproblemet. Det finns enligt Fanourios Pantelogiannis, chef för Cyperns kommunförbunds Brysselkontor, många program men det är svårt att veta vilket som är bäst för det egna projektet. För att motverka detta har projektet samlat alla program i en databas på nätet där man även kan läsa om lyckade projekt, så kallade "Best Practices".

PRO I3T

Läs mer om projektet PRO I3T här

Läs hela rapporten här

/Johan Leymann

24 Okt 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information